Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand bij een schade of een conflict. U krijgt ook hulp als u vervolgd wordt omdat u schade of letsel aan een ander veroorzaakt.

Extra informatie

De afhandeling van conflicten dragen we over aan de juridisch specialisten van ARAG Rechtsbijstand. Zij hebben veel kennis van zaken en kunnen u op de juiste manier bijstaan.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent 4 modules en start altijd met de module Verkeer.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

U kunt u verzekeren met module A. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

onderdeel van module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van module Consument & Wonen (voor overige letselgevallen)

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

U kunt u verzekeren via module B, Consument & Wonen. Met woning bedoelen we een woning of tweede woning die u alleen voor uzelf gebruikt.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

U kunt u verzekeren via Module C, Inkomen.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die uw koopt. Zoals bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom.

Extra informatie

U kunt u verzekeren via Module B, Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

U kunt u verzekeren via Module B, Consument & Wonen. U krijgt alleen juridische hulp als de overledene die de erfenis nalaat, is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

U kunt u verzekeren via Module D, Fiscaal & Vermogen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of als u een ander vraagt om u te helpen bij uw conflict, zonder dat u daarvoor toestemming heeft gevraagd aan ons of ARAG. Ook echtscheiding, bestaande conflicten en zakelijke conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

In de Bijzondere voorwaarden bij uw Rechtsbijstandverzekering Particulier staat precies wanneer wij geen juridische hulp bieden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij hanteren geen wachttijd bij het ingaan van deze verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. Voor andere kosten die wij ook vergoeden, zoals kosten voor mediation, kosten van getuigen, of reiskosten geldt wel een maximum van € 50.000,-. U bent niet verzekerd voor conflicten van € 175,- of minder.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden

Vrije keuze rechtshulpverlener

U krijgt hulp van een van de juridisch specialisten van ARAG. Soms mag u zelf een advocaat kiezen. Of een andere deskundige die u volgens de wet mag helpen. Daarvoor gelden bepaalde regels.

Extra informatie

U mag zelf een juridisch specialist kiezen als het nodig is om een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Of, als een conflict volgens onze voorwaarden bij ons verzekerd. En de tegenpartij komt bij ons of ARAG met datzelfde conflict, is ook verzekerd volgens deze voorwaarden en wil ook ook onze hulp of die van ARAG.

Extra: wij helpen altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Waar ben ik gedekt?

Uw verzekering geldt in ieder geval in Nederland. Bij ieder keuzeonderdeel van deze verzekering staat in welke landen dat onderdeel nog meer geldt. Maar, alleen als het recht van één van deze landen geldt voor wat er gebeurd is én de rechter van één van deze landen uw conflict mag behandelen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct aan ARAG. Ook al weet u nog niet zeker of u dat conflict ook echt krijgt. Het is heel belangrijk dat zij uw conflict zo snel mogelijk kunnen beoordelen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.