Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. De Schadeverzekering voor inzittenden is een aanvullende verzekering.

Extra informatie

U kunt deze verzekering alleen afsluiten naast onze Autoverzekering, Motorrijtuigenverzekering, Oldtimerverzekering of Tractorverzekering.

Wat is verzekerd?

De op- en inzittenden zijn verzekerd als ze in het motorrijtuig zijn, in-, uit- op- of afstappen. Ook als iemand een noodreparatie aan het motorrijtuig verricht of daarbij helpt. En ook als ze korte tijd op een tankstation zijn.

Letselschade

Het gaat om letsel bij personen. Wij vergoeden bijvoorbeeld het verlies aan inkomen omdat een op- of inzittende (tijdelijk) niet kan werken, de kosten van huishoudelijke hulp, of smartengeld.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan spullen of huisdieren van op- en inzittenden.

Extra informatie

Maar: er moet ook nog andere schade zijn. Bijvoorbeeld schade aan het motorrijtuig of letselschade aan een van de op- of inzittenden. Dus: als er tijdens een verkeersongeval alléén schade is aan spullen, dan krijgt u geen vergoeding voor die spullen.

Overlijden

Overlijdt een van de op- of inzittenden door een verkeersongeval? Dan krijgen de nabestaanden de schade door dat overlijden vergoed. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de begrafenis, of een compensatie van het inkomen van de overledene.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een op- of inzittende blijvend invalide? Dan bent u daarvoor verzekerd. Invaliditeit is immers een vorm van letselschade.

Smartengeld

Wij vergoeden smartengeld zoals in Nederland gebruikelijk is.

Geen eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen die niet op een zitplaats zaten. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Extra informatie

In de Bijzondere voorwaarden bij uw Schadeverzekering Op- en Inzittenden staat precies wanneer wij niet uitkeren.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg de inzittende geen veiligheidsgordels? Of geen helm tijdens de rit op de motor? Dan keren we 25% minder uit.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor alle op- of inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.