Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever van een agrarisch bedrijf verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Extra informatie

Deze aanvullende dekking Werkgeversverzekering Motorrijtuigen Agrarisch Bedrijf (WVA)  kunt u alleen afsluiten naast de Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch Bedrijf

Wat is verzekerd?

Als een werknemer letsel oploopt bij het besturen van een motorvoertuig. En u bent daar als werkgever voor aansprakelijk.

Niet nakomen zorgplicht

Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht voor uw werknemers. Als u deze zorgplicht niet nakomt, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Met deze verzekering zorgt u ervoor dat u een goede regeling treft voor uw werknemers wanneer zij worden getroffen door een ongeval met een motorrijtuig en letsel oplopen. Ook dat is onderdeel van uw zorgplicht.

Schade aan voertuig

Heeft de werknemer ook schade aan zijn eigen voertuig? De cascoschade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd.

Extra informatie

Heeft de werknemer zelf geen cascoverzekering? Dan geldt er een drempelbedrag van € 1.500. Als de schade lager is dan € 1.500 vergoeden we helemaal geen schade. Is de schade € 1.500,- of hoger, dan vergoeden we het hele bedrag.

Ook voor vrijwilligers, familieleden, uitzendkrachten en zzp'ers

U bent als werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade bij iedereen die voor u aan het werk is. Het maakt niet uit of u hen betaalt voor dat werk of niet. Dus ook famillieleden, uitzendkrachten en zzp'ers die u inhuurt. Ook zijn verzekerd: stagiaires en mederkers van de agrarische bedrijfsverzorging.

Extra informatie

Maar: de verzekering geldt alleen voor de medewerker die de bestuurder is van het motorrijtuig op het moment dat het ongeluk gebeurt

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het ongeluk is ontstaan door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of onder invloed van alcohol of drugs.

Lopen, fietsen, OV

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een ongeval te voet, met de fiets of in het openbaar vervoer.

Illegale activiteiten en wedstrijden

U bent niet verzekerd als het ongeluk is ontstaan tijdens een wedstrijd of het oefenen daarvoor. Of als het motorrijtuig gebruikt is voor illegale of criminele activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maakten uw medewerkers geen gebruik een autogordel of een veiligheidshelm? Of niet van andere wettelijk voorgeschreven beveiligingsmiddelen? Dan vergoeden wij minder.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw (bedrijfs)situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.