Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

Verzekerd voor een waarde tot maximaal € 3.000 per verzekerde en per reis. Voor alle verzekerde personen samen is dit bedrag gemaximeerd tot € 6.000 per reis. U heeft de keuze voor een eigen risico van  € 0  óf  € 250.

Extra informatie

Geld en bankpassen zijn niet verzekerd.

Bijzondere sporten

Schade die is ontstaan tijdens het beoefenen van wintersport is verzekerd, zowel op de piste als off-piste. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekerde rubrieken. 

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en eventueel het vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Als afbreking van de reis is meeverzekerd dan krijg je een vergoeding op basis van de afbrekingskosten.

Rechtsbijstand

Reisrechtsbijstand kan ingeschakeld worden voor juridische hulp of bij juridische geschillen tijdens de reis.

Keuze: Zakenreizen

Zakenreizen zijn meeverzekerd als deze rubriek op je polisblad staat vermeld. Dit geldt alleen als de zakenreis van commerciële of administratieve aard is.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat of bij fraude.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Alcohol en drugs

Als de schade is ontstaan door het gebruik van alcohol of drugs dan is deze schade niet verzekerd.

Alarmcentrale

Kosten die je maakt zonder voorafgaande toestemming van de Alarmcentrale of PolisPartner worden niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Op je polisblad staat vermeld of een eigen risico van toepassing is.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.