Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie je op reis gaat.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

Verzekerd voor een waarde tot maximaal € 3.000 per verzekerde.Voor alle verzekerde personen samen is dit bedrag gemaximeerd tot € 6.000 per reis. U heeft de keuze voor een eigen risico van € 0 óf € 250 per gebeurtenis

Extra informatie

Geld en (bank)passen zijn niet verzekerd.

Bijzondere sporten

Schade die is ontstaan tijdens het beoefenen van wintersport is verzekerd, zowel op de piste als off-piste. Dit geldt alleen voor de verzekerde rubrieken.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en eventueel het vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Als afbreking van de reis is meeverzekerd dan krijf je een vergoeding op basis van de afbrekingskosten.

Rechtsbijstand

Reisrechtsbijstand kan ingeschakeld worden voor juridische hulp of bij juridische geschillen tijdens de reis

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Alcohol en drugs

Als de schade is ontstaan door het gebruik van alcohol of drugs dan is deze schade niet verzekerd

{vrije rubriek}

Kosten die je maakt zonder voorafgaande toestemming van de Alarmcentrale of Mandaat Assuardeuren worden mogelijk niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Op het polisblad staat vermeld of een eigen risico van toepassing is.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.