Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Dit is een all risk verzekering. U bent verzekerd als er schade is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis..

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade. Ook zijn onder andere de fundering van uw woning, schuttingen en zonnepanelen op uw woning verzekerd. En een schuur, garage en bijgebouwen op hetzelfde adres zijn ook verzekerd.

Verzekerd bedrag

Je woning is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. 

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op je polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas of ruiten (ter lichtdoorlating) in je woning is standaard meeverzekerd. 

Extra informatie

Schade aan glas door een eigen gebrek van bijvoorbeeld 'isolerend glas' is niet verzekerd.

Tuin

Schade aan je schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. En in sommige gevallen vergoeden we ook schade aan je beplanting.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor alle schades die niet verzekerd zijn.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Komt uw woning leeg te staan? Geef dit dan meteen aan ons door

Extra informatie

Dit geldt tijdens verbouw als (een deel van) de woning nog geen ramen, definitief dak of sloten heeft.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd. Behalve als je woning langer dan 12 maanden leegstaat of je woning wordt verbouwd.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door normaal gebruik, slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud, ongedierte of zwammen, een aardbeving of overstroming.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door het weer is niet altijd verzekerd. Check de voorwaarden.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 250 of € 500. Als u in de afgelopen 2 jaar 2 schades heeft gehad kunt u geen eigen risico van € 0 kiezen. Heeft u de afgelopen 2 jaar 3 of meer schades gehad? Dan kunt u deze verzekering niet afsluiten. Voor stormschade geldt een extra eigen risico van € 300.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen