Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe aanhanger krijg je de nieuwwaarde als de schade binnen <3> jaar ontstaat. Bij een tweedehands aanhanger de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de aanhanger op slot staat. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Allriskverzekering.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare aanhanger. De aanschafwaarde is wat je voor de tweedehands aanhanger betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert.Je krijgt een hogere vergoeding als je je aanhanger laat repareren bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Je krijgt een lagere vergoeding als je besluit om de schade niet te laten repareren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De verzekeringnemer draagt per gebeurtenis een eigen risico als vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Er geldt geen eigen risico ter zake van de dekking: 1. alarmservice; 2. zekerheidsstelling; 3. hulp aan gewonden; 4. voor schade aan ruiten die kan worden gerepareerd door middel van de kunstharsmethode Tevens is geen eigen risico van toepassing in geval van: 1. totaal verlies; 2. brand- en diefstaldekking; 3. natuurevenementen en transport.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen