Aansprakelijkheidsverzekering Proteq Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je kiest voor een verzekerd bedrag van 1 mln of 2,5 mln euro.

Extra informatie

Krijg je bezoek en veroorzaak je per ongeluk schade aan hun spullen? Dan is dat ook verzekerd als je daar niet aansprakelijk voor bent. Tot maximaal € 1.000.
icon_voor-wie

Voor wie?

Deze verzekering is voor jezelf en je gezinsleden. Ook huispersoneel (zoals een au pair of 'witte werkster') is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Gezinsleden zijn inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen tot 28 jaar en logees zijn verzekerd.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je gezinsleden.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is verzekerd tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis en met een eigen risico van € 45. Gehuurde spullen zijn niet verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Schade met of door je auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de verzekering van de auto, motor of brommer.
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd. Je bent hiervoor namelijk over het algemeen niet wettelijk aansprakelijk.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel.
icon_let-op

Let op

Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of aan de spullen van een gezinslid? Dan ben je hiervoor niet verzekerd.
icon_speciaal

Extra: rechtsbijstand

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Per gebeurtenis is, tenzij anders in de voorwaarden is vermeld, het eigen risico dat op de polis is aangegeven van toepassing.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.