Autoverzekering WA Proteq Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Dit kan je verzekeren met de aanvullende verzekering Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland en/of Europa.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Niet verzekerd. Maar bij diefstal betalen wij wel de kosten voor hulpverlening.
icon_reparatie

Reparatie

Niet verzekerd.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Niet verzekerd.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Niet verzekerd.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je voertuig of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

icon_let-op

Let op

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan je eigen auto? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Volledig casco af.

Extra informatie

Verder kan je nog de volgende aanvullende verzekeringen kiezen: Ongevallenverzekering inzittenden, Schadeverzekering inzittenden, Pechhulp Nederland, Pechhulp Europa en Rechtsbijstand.
icon_speciaal

Extra: vervoer van gewonden

Vervoer je iemand die bij een ongeval gewond is geraakt? Dan betalen wij de kosten die hierdoor gemaakt moeten worden om je auto te reinigen of herstellen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Geen. Met een uitzondering: Is de schade veroorzaakt door een persoon met een leeftijd van 17 t/m 24 jaar? Dan betaal je € 500 als extra eigen risico. Dit extra eigen risico geldt niet als je dit eigen risico bij de aanvraag van je autoverzekering hebt afgekocht.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting . Dit is maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.