Inboedelverzekering Proteq Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je losse bezittingen die je eigendom zijn en die tot jouw particuliere huishouding behoren.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels per gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.
icon_sieraden

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is ongelimiteerd meeverzekerd tot de maximale vergoeding van € 125.000.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Spullen die je buiten je huis meeneemt, zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit bij schade door bijvoorbeeld slijtage of constructiefouten. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kun je aanvullend verzekeren.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.
icon_speciaal

Extra: korting

Als je ook je opstalverzekering bij ons afsluit krijg je 15% korting.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerd bedrag is € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Je verzekeraar bepaalt wat je precies terugkrijgt. Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. In geval van stormschade bedraagt het eigen risico € 225 per gebeurtenis.

Extra informatie

Als door één gebeurtenis er zowel schade aan het woonhuis als de inboedel is, dan wordt er slechts eenmaal het hierboven genoemde eigen risico toegepast.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.