Ongevallenverzekering Proteq Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Er zijn drie keuzes voor de verzekerde bedragen.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 10.000, € 25.000 of € 50.000.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 5.000, € 7.500 of € 10.000 voor volwassenen. Voor kinderen is het verzekerd bedrag € 2.500, € 3.750 of € 5.000.
icon_uitgebreide-dekking

Uitgebreide dekking

Je kunt de Ongevallenverzekering niet uitbreiden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent niet verzekerd als het ongeval een gevolg is van bijvoorbeeld: gevaarlijke sporten of een gevaarlijk beroep, luchtvaartuig, bestaande ziekte, zelfdoding, misdrijf, alcohol en/of drugs, opzet of roekeloosheid.
icon_let-op

Let op

Heb je voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit en zijn de gevolgen van een ongeval daardoor vergroot? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als je gezond was geweest.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen. De opzegtermijn is een maand.