Opstalverzekering Proteq Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Dit is een all risk verzekering.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je woning is verzekerd bij schade. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, als deze op hetzelfde adres staan en maximaal 25m2 zijn, zijn verzekerd.
icon_glas

Keuze: glas

Schade aan glas of ruiten (ter lichtdoorlating) in je woning kun je aanvullend verzekeren.
icon_tuin

Tuin

Schade aan je schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. En in sommige gevallen vergoeden we ook schade aan je beplanting tot maximaal € 15.000.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Bij verbouwing of leegstand betalen wij alleen voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de voorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.
icon_speciaal

Extra: korting

Als je ook je inboedelverzekering bij ons afsluit krijg je 15% korting.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je woning is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op je polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. Bij stormschade bedraagt dit eigen risico € 225 per gebeurtenis.

Extra informatie

Als door één gebeurtenis er zowel schade aan het woonhuis als de inboedel is, dan wordt er slechts eenmaal het hierboven genoemde eigen risico toegepast.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.