Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

De verzekering keert uit als u uw eigen beroep of werk, geheel of voor een deel niet meer kunt uitoefenen. De spelregels van deze verzekering leest u in onze polisvoorwaarden.
icon_voor-wie

Voor wie?

Zelfstandigen met of zonder personeel en directeur-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van uw verzekerd bedrag.

Extra informatie

Om de hoogte van uw uitkering te bepalen, vermenigvuldigen wij uw arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Of alleen voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Of voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid exclusief psychische ziekten.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

U heeft een verzekering voor als u door arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep of werk, geheel of voor een deel niet meer kunt uitoefenen.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor een uitkeringsdrempel van 50% of 80% arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Hoe hoger uw uitkeringsdrempel, hoe lager uw premie. Maar ook hoe meer arbeidsongeschikt u moet zijn om een uitkering te krijgen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij arbeidsongeschiktheid door uw eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

Er is geen dekking als u arbeidsongeschikt wordt door het gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende/verdovende/opwekkende middelen of alcohol.
icon_let-op

Let op

U kunt uw verzekeringspremie aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, is de uitkering belast met inkomstenbelasting.

Extra informatie

Wij keren netto uit en dragen voor u af aan de Belastingdienst. Behalve als u volgens de Belastingdienst zelf de inkomstenbelasting moet betalen. Een uitkering uit onze zwangerschapsdekking is niet belast.
icon_speciaal

Extra: de Gezonde Aanpak van Aegon

Wij helpen u om bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Ook bieden wij u ondersteuning om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt. Dat is onze Gezonde Aanpak.

Extra informatie

Laat ons zo snel mogelijk weten als u denkt dat u arbeidsongeschikt wordt. Wij schakelen dan een arbeidsdeskundige in. Samen met u kijkt de arbeidsdeskundige wat er aan de hand is en bespreekt met u mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Raakt u toch arbeidsongeschikt? Dan begeleiden wij u met een persoonlijke casemanager.
icon_medisch

Gezondheid

U krijgt van ons een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Ook bepalen uw antwoorden of u zich kunt verzekeren.
icon_wachttijd

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Van 14 dagen tot maximaal 104 weken.

Extra informatie

De wachttijd geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw wachttijd, hoe lager uw premie. Tijdens de wachttijd moet u kunnen rondkomen van uw eigen geld.
icon_looptijd

Looptijd

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. U kiest voor de maximale eindleeftijd die hoort bij uw beroep of korter.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is meestal 67 jaar. Voor zware beroepen is de maximale eindleeftijd 65 jaar. Voor enkele zeer zware beroepen is het 60 of 55 jaar. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.
icon_stijging

Indexering

Het verzekerde bedrag en de uitkering kunt u jaarlijks laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud.

Extra informatie

Ieder jaar kunt u het verzekerde bedrag laten stijgen met 2%, 3% of met de CBS-loonindex. U kunt ook uw uitkering jaarlijks laten stijgen met 2% of 3% vanaf het moment dat de uitkering ingaat. Kies u niet voor die stijging? Dan betaalt u minder premie. Maar uw verzekerde bedrag of uw uitkering worden dan steeds minder waard.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met één maand opzegtermijn.

Extra informatie

Verhogen zonder gezondheidsvragen te beantwoorden? Dat kan. U mag het verzekerd bedrag jaarlijks met 10% verhogen. U mag het verzekerd bedrag altijd verlagen. In onze voorwaarden vindt u de spelregels voor verhogen en verlagen.