Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan je bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit. Bij een dalend verzekerd bedrag kun je ervoor kiezen dit bedrag niet te laten dalen naar € 0,- maar naar een ander bedrag.

Extra informatie

Ben je als verzekerde jonger dan 51 jaar? Dan kun je een maximaal bedrag verzekeren van € 500.000,-. Ben je tussen de 51 en 61 jaar? Dan is het bedrag € 300.000,-. En ben je tussen de 61 en 65 jaar, dan is het bedrag € 75.000,-.

Premie: de mogelijkheden

Je kunt kiezen voor een vaste of een variabele premie. Een variabele premie is gekoppeld aan de leeftijd van de persoon die verzekerd wordt. Laat je goed adviseren over de voor- en de nadelen van deze twee vormen.

Extra informatie

Je krijgt korting op de premie als je als verzekerde niet rookt.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken). In de voorwaarden leest u precies hoe dit werkt.

Extra informatie

Overlijd je door jezelf te doden? En gebeurt dit binnen 2 jaar na het begin van de verzekering? Dan betalen we niet. Overlijd je doordat je meedoet aan een oorlog waaraan Nederland niet meedoet? Of overlijd je omdat je meedoet aan een gewapende opstand tegen de Nederlandse staat? Ook dan betalen we niet.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Bij Allianz kun je niet verzekeren dat je geen premie betaalt als je arbeidsongeschikt wordt. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor de verzekering betalen. Wel kun je de verzekering eenvoudig stoppen als dat nodig is.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betaling is via automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum heb je mogelijk een voorlopige dekking. In de voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering kun je lezen wanneer je wel of geen voorlopige dekking hebt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Om de verzekering te stoppen hebben wij van u een getekend verzoek nodig.  Als de verzekering bij je hypotheek hoort, dan is toestemming van je bank nodig.

Extra informatie

U bouwt met deze overlijdensrisicoverzekering geen vermogen op. Stopt u met de verzekering of bent u op de einddatum nog in leven? Dan krijgt u niets uitgekeerd.