Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt uw uitvaart. U kiest hierbij ons pakket aan diensten.

Extra informatie

Kijkt u op onze site welke diensten onder het huidige pakket van Ardanta vallen.

Wat is verzekerd?

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag bij afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. U kiest hierbij ons pakket aan diensten. De premie hangt af van de waarde van het pakket, het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

Extra informatie

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd voor de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s). Dit geldt ook voor levenloos geboren kinderen.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest zelf een uitvaartverzorger. Ook kunnen wij een uitvaartverzorger voor u inschakelen. Wij verzorgen de uitvaart niet, omdat wij alleen verzekeraar zijn.

Extra informatie

Als u wilt dat wij een uitvaartverzorger inschakelen, dan schakelen wij een uitvaartverzorger uit ons netwerk in.

Speciaal kenmerk

Deze verzekering kent een aantal speciale kenmerken. Hier vindt u deze kenmerken.

Extra informatie

Emotionele nazorg voor kinderen tot € 500. En als het overlijden het gevolg is van een ongeval, dan wordt tot de leeftijd van 65 jaar € 2.500 extra uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Waar moet ik op letten?

Deze verzekering is een basis. Heeft u naast het pakket aan diensten nog speciale uitvaartwensen? Dan is deze verzekering niet voldoende. Als u niet voldoende financiële middelen heeft, dan kunt u ervoor kiezen een bedrag bij te verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland. Als de uitvaart buiten Nederland is, dan vergoeden wij de kosten van de uitvaart op basis van de kosten in Enschede, vestigingsplaats Ardanta.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u twee vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in uw 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd.

Indexering

De premie kan tijdens de looptijd jaarlijks stijgen. Zo kunnen we uw uitvaart blijven betalen, ook als de kosten stijgen.

Extra informatie

Wij maken gebruik van het onafhankelijke prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of we betalen het aan uit.

Extra informatie

De verzekeraar bepaalt wat u precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten af. Vraag dit na via (053) 488 11 22 of info@ardanta.nl.