Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomen Continu Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

Avéro Achmea betaalt u het verzekerd inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Hoeveel u nog kunt werken bepaalt de hoogte van de uitkering.
icon_voor-wie

Voor wie?

Het Inkomen Continu is er voor zelfstandigen met of zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaars en directeur-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

Het verzekerd inkomen en hoeveel u nog kunt werken bepalen de hoogte van de uitkering. De hoogte van de uitkering hangt niet af van de mate waarin uw inkomen daalt op het moment dat u arbeidsongeschikt bent.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kunt bij het Inkomen Continu kiezen hoe arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. U kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Dat noemen wij het criterium van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijken we of u de werkzaamheden die bij uw beroep horen nog kunt uitoefenen. Bij passende arbeid wordt ook gekeken of er ander werk is dat u nog wél kunt doen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar uw opleiding en eerdere werkzaamheden. U bent dan voor ons minder snel arbeidsongeschikt. U betaalt minder premie.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen. Als u een hogere ondergrens kiest, krijgt u minder snel een uitkering. U betaalt ook minder premie.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als de oorzaak niet medisch objectiveerbaar is, u arbeidsongeschikt bent geworden door eigen schuld, de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij het aangaan van de verzekering is uitgesloten of u zich niet aan de verplichtingen uit de verzekeringsvoorwaarden houdt.

Extra informatie

Medisch objectiveerbaar betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend en de oorzaak onder een erkende medische diagnose kan worden ondergebracht.
icon_let-op

Let op

De door u betaalde premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.
icon_speciaal

Extra: het gaat niet alleen om geld

Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een vaste contactpersoon. Die zoekt samen met u naar oplossingen, zodat u weer aan het werk kunt. Ook bieden we diensten die u helpen om gezond of aan het werk te blijven.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen u vóór het sluiten van de verzekering een aantal vragen over uw gezondheid. Met deze gezondheidsvragen bepalen we of u een hogere kans op arbeidsongeschiktheid heeft. Als dat zo is kunnen wij uw dekking beperken, uw premie verhogen of u kunt de verzekering niet bij ons afsluiten.
icon_wachttijd

Wachttijd

Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u een wachttijd:1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden. Wij noemen dit de eigenrisicoperiode. Bent u arbeidsongeschikt dan gaat deze eigenrisicoperiode in. Tijdens deze periode krijgt u geen uitkering. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie.
icon_looptijd

Looptijd

De verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsbewijs staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na de einddatum van het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

U mag uw verzekerd inkomen altijd verlagen. U kunt uw verzekerd inkomen ook verhogen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.
icon_stijging

Indexering

Wilt u uw uitkering jaarlijks automatisch laten stijgen? Dat kan! U kunt kiezen uit een stijging van de uitkering met 2%, 3% of met de inflatie. U kunt ook het verzekerd inkomen jaarlijks laten stijgen. Dan gelden dezelfde percentages.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsbewijs staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na de einddatum van het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

U mag uw verzekerd inkomen altijd verlagen. U kunt uw verzekerd inkomen ook verhogen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.