Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade door of aan jouw camper. De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kunt daarnaast kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die jouw camper veroorzaakt aan anderen of aan hun voertuigen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het slepen van jouw camper, het vervoer naar huis na een ongeluk, ziekte, pech en noodreparaties. De alarmcentrale van de Europeesche Hulplijn verzorgt de hulpverlening.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Je krijgt een lager eigen risico als je de camper laat repareren bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Je krijgt een lagere vergoeding als je besluit om de schade niet te laten repareren.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe camper krijg je de nieuwwaarde vergoed. Bij een tweedehands camper vergoeden wij de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de camper goed is afgesloten. In de voorwaarden staan de diefstal preventie-eisen.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare camper. De aanschafwaarde is wat je voor de camper hebt betaald. De dagwaarde is de waarde net voor het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de camper zijn verzekerd, zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht) en of je camper op slot was. Deze dekking kan worden verzekerd bij de Beperkt casco of All Risk dekking.

Extra informatie

Onder inboedel wordt ook verstaan de aan de camper gemonteerde zaken, zoals reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotel en zonnepanelen. Verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. Je ontvang een schadevergoeding op basis van de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie of vervanging van de ruit of het zonnedak via een bij ons aangesloten garage. Dit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan jouw camper is verzekerd. Ook als de schade jouw eigen schuld is. Dit valt onder de Allrisk dekking.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met jouw camper. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van de camper.

Extra informatie

Als de camper ouder is dan 60 maanden, is uitval door pech alleen verzekerd als je op deze verzekering ook een dekking hebt voor beperkt casco of volledig casco.

Speciaal kenmerk

Je kunt de no-claimkorting van jouw (elders) lopende auto- of motorverzekering ook toepassen als extra korting op je nieuwe camperverzekering.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je de camper zakelijk verhuurt is dit uitgesloten van dekking. Je kunt wel de extra dekking particulier verhuur meeverzekeren.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan jouw camper is het eigen risico € 150,- per claim. Laat je de schade repareren bij een Omnia-herstelbedrijf? Dan bespaar je € 75,- op het eigen risico.

Extra informatie

Voor sommige schades gelden afwijkende eigen risico's. In de voorwaarden vindd je een overzicht van alle eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op jouw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (de groene kaart) staan. Je bent niet verzekerd in de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept. Wij vergoeden geen schade als je langer dan 6 maanden aaneengesloten met de camper in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade tevoorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via jouw verzekeringsadviseur of via onze website. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.