Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inventaris, uw goederen en als u huurder bent van het gebouw: het huurdersbelang.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw inventaris, goederen en huurdersbelang door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Ook lekkage door waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie is verzekerd.

Extra informatie

In uw polis staat voor welke zaken (inventaris, goederen, huurdersbelang) u bent verzekerd.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we naar nieuwwaarde. De voorraad (de goederen en grondstoffen) vergoeden we naar marktwaarde.

Extra informatie

In sommige situaties vergoeden we de schade aan uw inventaris naar dagwaarde. In de polisvoorwaarden staat wanneer dat het geval is.

Kosten om de schade te beperken

We vergoeden de kosten die u moet maken om onmiddellijk dreigende schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen, aanpassingen en uitbreidingen die u als huurder aan het gebouw heeft aangebracht, vallen onder de dekking van deze verzekering. Denk hierbij aan een keuken, sanitaire voorzieningen, centrale verwarming, vaste parketvloeren, schuurtjes en schuttingen.

Extra informatie

We vergoeden de herstelkosten. Als het huurdersbelang niet te repareren is, vergoeden we de schade op basis van de herbouwwaarde.

Geld

Bij de dekking Inventaris is schade door diefstal of beschadiging van geld en geldswaardig papier verzekerd tot € 1.000,-. Ook schade door het accepteren van vals geld is verzekerd tot € 1.000,-.

Zaken van derden

Inventaris en goederen van andere personen of bedrijven zijn meeverzekerd. Het moet dan gaan om dezelfde soort zaken als die van uw eigen bedrijf. U bent verzekerd voor maximaal € 5.000,-. 

Extra informatie

Het maximum van € 5.000,- geldt per verzekerde dekking. Heeft u alleen inventaris verzekerd, dan bent u dus voor € 5.000,- verzekerd voor inventaris van anderen. Heeft u ook uw goederen verzekerd, dan bent u ook voor € 5.000,- verzekerd voor goederen van anderen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door software

Schade aan computerbestanden of andere digitale informatiebestanden is niet verzekerd.

Koelschade

Schade door bederf van de inhoud van een koel- of vriesinstallatie is niet verzekerd, tenzij er sprake is van een storing die is veroorzaakt door een defect aan die installatie.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de vestigingsadressen die in uw polis staan. In bepaalde gevallen zijn uw inventaris en goederen ook op andere adressen en locaties verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.