Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren we uit aan de begunstigden die u heeft aangewezen. Dit kunnen uw nabestaanden zijn of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Bij overlijden ontvangt uw geldverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Bij overlijden keren we het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Als de verzekerde niet rookt, krijgt u korting op de premie.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken) of bij fraude.

Extra informatie

Overlijdt u door zelfdoding binnen 2 jaar na de start van de verzekering? Dan keren we niet uit. De situaties waarin we niet of minder uitkeren staan in onze voorwaarden. Lees deze goed door.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt geen extra verzekeringsdekking afsluiten, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden onnodig belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij een financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Met uitzondering van oorlogsgebieden. Zie hiervoor de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen. Onder andere over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Boven een bepaald verzekerd kapitaal of als uw antwoorden daartoe aanleiding geven is een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling gaat altijd via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden van de verzekerde(n), dan krijgen de begunstigden een bedrag. Of op de einddatum, dan keren we niet uit.

Extra informatie

U bent voorlopig verzekerd zodra we alle door ons gevraagde documenten hebben ontvangen. De voorlopige dekking duurt maximaal 12 maanden als u een woning aankoopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Om de verzekering te stoppen hebben wij een schriftelijk verzoek nodig. Als u de verzekering stopt, krijgt u geen uitkering. Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is toestemming van de geldverstrekker nodig