Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Je kunt deze verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres samenwonen.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding als je een reis moet afbreken of als er sprake is van een aankomstvertraging langer dan 8 uur, 

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte, onverwachte medische behandeling of als je zwanger wordt.

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie in de 1e, 2e of 3e graad. En als het huwelijk van een verzekerde definitief wordt ontbonden. 

Extra informatie

1e graads familie is: je partner, kinderen (ook stief- en adoptiekinderen), ouders (ook stief- en adoptieouders), schoonouders en -dochters en -zonen. 2e graads familie is: (stief)broers en zussen, kleinkinderen, oma’s en opa’s en schoonzussen en zwagers. 3e graads familie is: ooms en tantes, neven en nichten, achterkleinkinderen en overgrootouders.

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je vanuit werkloosheid een nieuwe baan hebt gekregen voor tenminste 20 uur. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huur- of nieuwbouw woning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan je woning waardoor je genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van je vakantieadres.

Zelf samengestelde reizen

Als één onderdeel van een door jezelf georganiseerde reis onvoorzien uitvalt zonder dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis, dan vergoeden wij de annuleringskosten van de overige onderdelen van die reis als de verhuurder en/of de reisorganisatie deze kosten niet vergoedt.

Keuze: Garantie annulering

Als je hebt gekozen voor de ‘Garantie annulering’ dekking, dan vergoeden wij tot een maximum, de hele reissom als je door een gedekte schadegebeurtenis eerder moet terugkeren.

Reisgenoot

De verzekering geeft dekking als de reden van annulering van een reisgenoot op de Nh1816 polis een gedekt evenement is en de reisgenoot zelf geen annuleringsverzekering heeft.

Visum of Visa

Onder voorwaarden is het niet verkrijgen of intrekken van een visum of visa op de annuleringsverzekering verzekerd. Informeer bij je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden. 

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een (natuur)ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij keren maximaal € 1.500,- per persoon uit. Tegen een extra premie kun je kiezen voor een maximum bedrag van € 2.500,- per persoon. 

Negatief reisadvies

De Nh1816 annuleringsverzekering geeft bij een negatief reisadvies dekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. het negatieve reisadvies met code rood of oranje is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven;

2. en op het moment van het boeken van de reis was dat negatieve reisadvies nog niet van kracht.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of in de hele wereld. Het dekkingsgebied Europa omvat alle Europese landen en de landen rond de Middellandse Zee. Het dekkingsgebied de hele wereld omvat alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.