Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals in de polisvoorwaarden staan omschreven zoals schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, (geluids)apparatuur, keukengerei, kleding, gordijnen en dergelijke.

Verzekerd bedrag

We vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor jouw inboedel is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op je polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Bij vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. 

De afschrijvingslijst vind je hier.

Extra informatie

Vragen of opmerkingen? Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag je adviseur om advies..

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,- als er een garantie tegen onderverzekering is. 

Extra informatie

Heb je sieraden met een hogere waarde en wil je die verzekeren? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Kijk ook bij het onderwerp 'Keuze: garantie tegen onderverzekering' op deze Verzekeringskaart.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot maximaal € 12.000,- verzekerd als er een garantie tegen onderverzekering is.

Extra informatie

Heb je audiovisuele en/of computerapparatuur met een hogere waarde en wil je die verzekeren? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je huis horen maar buiten zijn (tuininrichting), vergoeden wij beperkt. Check de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je gegarandeerd altijd voldoende verzekerd zijn? Kies dan voor de garantie tegen onderverzekering. Vul na overleg met je verzekeringsadviseur een inboedelwaardemeter in en je krijgt 5 jaar lang de garantie tegen onderverzekering.

Keuze: Verhuur

Schade terwijl de verzekerde inboedel is verhuurd is standaard uitgesloten van dekking. Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag. 

Overstroming van niet-primaire waterkeringen

Schade door een overstroming als gevolg van het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkeringen die niet zijn opgenomen in de Waterwet, is verzekerd. Waterkeringen zijn objecten, werken of constructies die water kunnen tegenhouden in geval van hoogwater.

Extra informatie

Schade door een overstroming als gevolg van het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering is niet verzekerd, ook niet als deze is ontstaan door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering, Alle primaire waterkeringen (zoals de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer) zijn opgenomen in de Waterwet.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die je naar buiten meeneemt zijn beperkt verzekerd. Dit geldt ook voor sieraden en audiovisuele apparatuur. Ook keren wij onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten, opzettelijk handelen of nalaten en achterstallig onderhoud.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij deze verzekering is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. . Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.