Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken (geluids)apparatuur, keukengerei, kleding, gordijnen en dergelijke.

Verzekerd bedrag

We vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor jouw inboedel is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op je polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Bij vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. 

De afschrijvingslijst vind je hier.

Extra informatie

Vragen of opmerkingen? Check de polisvoorwaarden of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door een expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met je verzekeringsadviseur op.

Sieraden

Sieraden zijn tot maximaal € 6.000,- verzekerd als er garantie tegen onderverzekering is. Wil je diefstal van sieraden voor een hoger bedrag verzekeren? Neem dan voor advies contact op met je verzekeringsadviseur

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Keuze: Kostbaarheden buitenshuis' op deze Verzekeringskaart.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot € 12.000,- verzekerd.

Extra informatie

Heb je audiovisuele en/of computerapparatuur met een hogere waarde? En wil je die verzekeren? Neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je huis horen maar buiten zijn (tuininrichting), vergoeden wij beperkt. Check de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur. Schade aan mobiele elektronische apparatuur kun je apart meeverzekeren. Zie ook het onderdeel 'Wat is niet verzekerd'.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is beperkt verzekerd. In de polisvoorwaarden worden bepaalde met name genoemde schadegebeurtenissen tot een maximum van € 1.500,- verzekerd, soms met een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor de garantie tegen onderverzekering. Vul na overleg met je verzekeringsadviseur een inboedelwaardemeter in en je krijgt 5 jaar lang de garantie tegen onderverzekering.

Keuze: Verhuur

Schade terwijl de verzekerde inboedel gedeeltelijk is verhuurd is standaard uitgesloten van dekking. Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag. Bij schade veroorzaakt door een huurder, geldt dan een eigen risico van € 500,- per schadegebeurtenis

Keuze: Kostbaarheden buitenshuis

Wil je kostbaarheden zoals sieraden, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur of medische hulpmiddelen ook buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Met deze dekking zijn je kostbaarheden overal ter wereld verzekerd. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag tot maximaal € 40,000,-. Deze dekking kent géén eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die je buiten je huis meeneemt zijn niet verzekerd. Mobiele elektronische apparatuur (smartphones, tablets, laptops e.d.) kun je apart bijverzekeren. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade aan huisdieren is beperkt verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Alleen voor enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen geldt een eigen risico.

Extra informatie

Zie onder andere het onderwerp 'vallen en stoten' in deze verzekeringskaart. Raadpleeg de voorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Eigen risico mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica apparaten binnenshuis geldt een eigen risico van € 150,– per object per schadegebeurtenis.

Heb je gekozen voor de aanvullende mobiele elektronica dekking buitenshuis? Dan is het eigen risico € 75,- per object per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.