Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hieronder vallen onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties. Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je voertuig. Wordt je auto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je auto is voor 1 jaar tegen nieuwwaarde verzekerd als je de 1e eigenaar bent. Tegen een meerpremie heb je de keuze om de nieuwwaarderegeling voor 3 jaar af te sluiten. Hierdoor loop je minder risico bij het total loss raken van de auto. Heb je de auto tweedehands gekocht  bij een BOVAG bedrijf of merkdealer? Dan kun je de aanschafwaarde voor 3 jaar verzekeren. Hiervoor geldt een meerpremie.

Reparatie

Bij reparatie of herstel van je auto kun je terecht bij garages die met Nh1816 samenwerken. Kies je voor een garage van je voorkeur die niet bij ons aangesloten is, dan geldt een eigen risico. (Zie ook het onderwerp Eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden ruitreparatie of -vervanging alleen als die via een bij Nh1816 aangesloten ruitherstelbedrijf of garage is uitgevoerd. Bij reparatie met een harsinjectie betaal je geen eigen risico. Wordt een ruit vervangen, dan geldt een eigen risico van € 75,- per schadegebeurtenis. (Zie ook het onderwerp Eigen risico).

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Deze hangen af van de cataloguswaarde van je voertuig. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Welke schade is ook verzekerd?

Gebruik je tijdelijk een andere auto? Veroorzaakt lading die jij vervoert schade aan een ander? Ontstaat er schade omdat je iemand anders kosteloos sleept? Dan geldt de WA verzekering ook voor dergelijke schadegebeurtenissen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade zelf moet betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt je volledig cascoverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden. Overleg met je verzekeringsadviseur over alle mogelijkheden.

Eigen risico

Er is geen eigen risico behalve als je bij schadeherstel van je eigen voertuig kiest voor een niet bij Nh1816 aangesloten reparateur. Dan geldt een eigen risico van € 250,- per schadeclaim. Bij autoruitschade geldt een eigen risico van € 75,-  per schadeclaim als een ruit moet worden vervangen. Bij ruitreparatie met een harsinjectie geldt geen eigen risico 

Extra informatie

Bij diefstal of total loss (ook van onderdelen en accessoires) bedraagt het eigen risico € 150,-. Je kunt ook kiezen voor een vrijwillig algemeen eigen risico. Dan krijg je premiekorting. Raadpleeg de polisvoorwaarden of verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt, kun je premiekorting krijgen. Die bedraagt maximaal 80%. Als je een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.