Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval dat jou of een van je gezinsleden is overkomen.

Extra informatie

Je kunt deze verzekering naar keuze voor jezelf, alleen voor een kind of voor een heel gezin afsluiten. Ook kun je kiezen voor hoeveel vergoeding je de verzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld en je de uitkering krijgt. Dan krijg je rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij of iemand anders die verzekerd is overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

Je kunt je ongevallenverzekering uitbreiden met een ongevallendekking voor andere meereizende personen in je auto of op je motor.

Speciaal kenmerk progressief stijgende uitkering

Als er sprake is van 100% blijvende invaliditeit, dan keren wij tot maximaal 300% van het gekozen verzekerde bedrag uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er bestaat ook een ongevallenverzekering voor inzittenden. Die is bedoeld voor anderen (niet-gezinsleden) als passagier in jouw auto of op je motor en kan alleen in combinatie met een motorrijtuigverzekering worden afgesloten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt op 70-jarige leeftijd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.