Unigarant Woonpakket Plus, AVP Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt of spullen van iemand anders beschadigt. En u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.
icon_voor-wie

Voor wie?

Deze personen zijn verzekerd: u, al uw gezinsleden die thuis wonen, uw kinderen die voor studie of stage niet thuis wonen, uw logees, uw huispersoneel.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Veroorzaakt u schade tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders? Dan is dat verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Helpt u iemand belangeloos? Dat heet een vriendendienst. Tijdens zo’n vriendendienst bent u verzekerd. Bijvoorbeeld als u een vriend helpt met het verplaatsen van een wasmachine. En de wasmachine beschadigt, doordat u hem laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier veroorzaakt bij iemand anders is verzekerd. Bijvoorbeeld als uw hond zich plotseling losrukt en de straat op rent. En hierdoor een fietser gewond raakt.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade die door uw woning is veroorzaakt, is verzekerd. Maar ook schade door een bijgebouw en maximaal één andere woning is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die valt op de auto van de buurman.

Extra informatie

Met één andere woning bedoelen wij: uw woning die te koop staat en waar u niet in woont; uw nieuwe woning waar u nog niet in woont; uw woning die u verhuurt aan andere personen; uw recreatiewoning die u het meest zelf gebruikt; uw huisje in een volkstuin; uw tweede woning in Europa.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u schade opzettelijk veroorzaakt. Als u uw eigen spullen of de spullen van uw huisgenoten beschadigt. Als u uw eigen motorvoertuigen, (sta)caravan, vouwwagen of boot beschadigt.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Bent u aansprakelijk voor geleende spullen dan vergoeden wij maximaal 15.000,- per schadegebeurtenis.
icon_auto

Schade door auto

Hiervoor heeft u een autoverzekering (WA) nodig. Op deze verzekering is schade die u veroorzaakt met uw auto niet verzekerd.
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Verwondt u iemand anders of beschadigt u de spullen van iemand anders tijdens sport of een spel? Dan is de schade onder voorwaarden verzekerd.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die u veroorzaakt terwijl u betaald werk doet, is niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Schade aan zaken van een ander die u onder u heeft, bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, lease.-, pacht.-, pandovereenkomst of vruchtgebruik is niet verzekerd.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.