Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en Gedeeltelijk Casco dekking (brand/storm/natuur/diefstal en ruitbreuk) vergoedt de Volledig Casco dekking schade aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld schade door botsen, slippen, vandalisme en aanrijding. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of bent u door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijgt u hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij u en uw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage.  Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas). Maximaal € 200,- als u stil komt te staan door een mechanisch gebrek.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de nieuw- aanschaf-, markt- of dagwaarde van de auto. Nieuwwaarde is de verkoopprijs van de auto op moment van schade naar merk, model, type en uitvoering en in de fabriek aangebrachte extra’s.

Extra informatie

Aanschafwaarde is de verkoopprijs van de auto, zoals vermeld op de originele aanschafnota van een bij de KvK ingeschreven autobedrijf. Marktwaarde is de vervangingswaarde bij total loss of diefstal volgens de ANWB koerslijst op moment van schade + 10%. Dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de auto te vervangen door een vergelijkbare auto.

Reparatie

U kiest zelf waar u uw auto laat repareren. U heeft voordeel als u naar een reparateur gaat die bij ons is aangesloten. U heeft geen eigen risico en we halen uw auto ter plekke op en leveren direct een gratis leenauto zodat u verder kunt. Na reparatie wordt uw auto en de leenauto omgeruild.

Schade door brand en natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Ruitschade

Beschadigt de ruit door breken of barsten? Dan vergoeden wij de schade. Uw eigen risico wordt lager als u de schade laat repareren door een ruithersteller die bij ons is aangesloten.

Extra informatie

Schade is niet verzekerd als herstel niet is gedaan door FOCWA bedrijf of ons geselecteerde ruithersteller. Krassen, vuil of oppervlakkige schade zijn niet verzekerd.

Inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal. Wordt er ingebroken in uw auto? Dan vergoeden wij ook gestolen accessoires, zoals een navigatiesysteem. Wij kunnen eisen stellen met betrekking tot het beveiligen van uw auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als u deze zelf heeft veroorzaakt.

Keuze: vervangend vervoer

De Vervangend Vervoer dekking kent twee dekkingsvormen:
1. Vervangend vervoer in Nederland
2. Vervangend vervoer in Europa
De Vervangend Vervoer dekking kan alleen gesloten worden als de auto bij het ingaan van de verzekering niet ouder is dan 7 jaar.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Standaard: Bij overlijden € 5.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 20.000,-. Uitgebreid: Bij blijvende invaliditeit maximaal € 10.000,-. bij blijvende invaliditeit maximaal € 45.000,-.

Keuze: Verkeersrechtsbijstandverzekering

Verzekerd is het verhalen van schade door een ander aan u, uw auto, verlies van inkomen. Contractuele kwesties die verband houden met de auto, bijv garantie, reparatie of koop van een auto. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de auto. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of auto ivm gebruik van de auto. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Ander voorbeelden: als de auto langer dan zes maanden achter elkaar buiten Nederland is. Inbeslagname door overheid. Tanken verkeerde brandstof.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ook bij volledig casco moet je wel zorgvuldig omgaan met je auto. Niet alles is verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is o.a. slordig omgaan met sleutels, diefstal van illegale accessoires.

Eigen risico

U heeft standaard € 350,- eigen risico bij schade. Bij het repareren van een ruit betaalt u geen eigen risico, bij het vervangen van een ruit door een FOCWA reparateur € 150,-. Gaat u naar een aangesloten reparateur? Dan heeft u geen eigen risico bij schade en € 75,- bij vervangen van een ruit.

Pechhulp

In het buitenland maximaal € 200,- als u stil komt te staan door een mechanisch gebrek.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 80% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.