Unigarant Doorlopende Reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De doorlopende reisverzekering loopt een jaar. Een reis mag maximaal 60 dagen achter elkaar duren. U heeft de mogelijkheid om de reisduur te verlengen tot 180 dagen.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Voor studie uitwonende kinderen tot 27 jaar zijn meeverzekerd als zij op het polisblad staan vermeld. Voor de andere verzekerden geldt dat zij op hetzelfde adres moeten wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Op het polisblad staat waar je bent verzekerd. Je kunt kiezen tussen Europa en Wereld.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. Calamiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 600,-. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.
icon_medisch

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op uw ziektekostenverzekering. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Bij de variant Basis is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000,-, met een standaard eigen risico van € 100,-. Deze kunt u verlagen tot € 50,-. Bij de variant Uitgebreid is dit bedrag max. € 3.500,-, en u heeft geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50,-.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten skilessen en skipas voor de dagen dat u door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren of gestolen uitrusting en de huur van vervangende uitrusting. U bent alleen verzekerd voor de medische kosten als u de aanvullende dekking medische kosten heeft afgesloten.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met uw auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

U krijgt hulp als uw motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens wordt vergoed loonkosten bij hulp langs de weg. En noodzakelijke kosten van transport en berging naar dichtstbijzijnde garage.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als u of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komt te overlijden of blijvend invalide wordt keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Doorlopende Annuleringverzekering staat.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Schade ontstaan door opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. Schade ontstaan door (poging tot) fraude. Schade die is ontstaan terwijl u onder invloed was. Bijvoorbeeld van alcohol, medicijnen, drugs, of soortgelijke middelen.

Extra informatie

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat u uw spullen goed opbergt.
icon_let-op

Let op

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Basis en Uitgebreid.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.