Unigarant Kortlopende Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Kunt u onverwachts niet op reis? Dan vergoedt deze verzekering de kosten van het annuleren van uw reis. Of moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de dagen dat u er geen gebruik van kon maken.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de kortlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Ook kunt u niet-huisgenoten meeverzekeren op uw kortlopende annuleringsverzekering.
icon_medisch

Gezondheid

Wij vergoeden het annuleren van uw reis bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: Een verzekerde. Een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot. Of wanneer een familielid in de 3e graad overlijdt.

Extra informatie

Ook bij overlijden van een goede vriend(in) tijdens de reis vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_familie

Familie

Wij keren uit bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van uw: Echtgenoot of levenspartner. Ouders, stiefouders of pleegouders. Broers en zussen. Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. Overgrootouders. Kleinkinderen.

Extra informatie

Ook keren we uit bij het overlijden tijdens de reis van uw goede vriend of vriendin.
icon_werk

Werk

Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt en de datum van het ontslag ligt uiterlijk een maand na het einde van de reis? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Wij vergoeden de komsten van annulering als de reis begint binnen 10 weken voor de start van uw nieuwe baan.
icon_wonen

Woning

Wij vergoeden de kosten van annulering als u uw reis moet annuleren omdat u een huurwoning krijgt toegewezen. En bij koop of verkoop van uw woning.

Extra informatie

Of als u door ernstige schade aan uw eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.
icon_samengestelde-reis

Keuze: zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt en heeft u deze aanvullende dekking afgesloten? En valt er een onderdeel uit, vanwege een verzekerde annuleringsreden, waardoor de hele reis niet door kan gaan of niet voorgezet kan worden? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van uw reis vanwege een burgeroorlog of atoomkernreactie in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Wanneer u de dekking Extra annuleringsredenen meeverzekert bent u ook verzekerd bij negatief reisadvies, besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, buitenlandse onlusten en stakingen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Schade die is ontstaan door onlusten waarbij (vuur)wapens zijn gebruikt met als doel het bestaande gezag omver te werpen. Schade als u inkomsten misloopt. Als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

Heeft u de annuleringsverzekering meer dan 7 dagen na de boekingsdatum afgesloten? Dan is schade die verband houdt met reeds bestaande ziekte, aandoening of afwijking bij u, uw huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad, niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat verzekerd als: • de reden van de annulering is verzekerd volgens de polisvoorwaarden; • u alleen reizend wordt; • u en uw reisgenoot samen heen en terug zouden reizen.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Wij vergoeden de annuleringskosten die u na annulering moet betalen. Als u de reis tussentijds afbreekt, vergoeden wij de kosten over de niet genoten vakantiedagen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag van uw reis. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.