Unigarant Kortlopende Reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De kortlopende reisverzekering loopt vanaf de begindatum van uw reis tot en met de laatste dag van uw reis.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de kortlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Ook kunt u reisgenoten die niet op hetzelfde adres wonen als u meeverzekeren.
icon_waar-verzekerd-wereld

Keuze: waar verzekerd?

Op het polisblad staat waar u bent verzekerd. U kunt kiezen tussen Europa en Wereld.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. Calamiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 600,-. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geven advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.
icon_medisch

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op uw ziektekostenverzekering. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Bij de variant Basis is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000,-, met een standaard eigen risico van € 100,-. Deze kunt u verlagen tot € 50,-. Bij de variant Uitgebreid is dit bedrag max. € 3.500,-, en u heeft geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50,-.
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten skilessen en skipas voor de dagen dat u door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren of gestolen uitrusting en de huur van vervangende uitrusting. U bent alleen verzekerd voor de medische kosten als u de aanvullende dekking medische kosten heeft afgesloten.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met uw auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

U krijgt hulp als uw motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens wordt vergoed loonkosten bij hulp langs de weg. En noodzakelijke kosten van transport en berging naar dichtstbijzijnde garage.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als u of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komt te overlijden of blijvend invalide wordt keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.
icon_annulering

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Kortlopende Annuleringverzekering staat.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Schade ontstaan door opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. Schade ontstaan door (poging tot) fraude. Schade die is ontstaan terwijl u onder invloed was. Bijvoorbeeld van alcohol, medicijnen, drugs, of soortgelijke middelen.

Extra informatie

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat je je spullen goed opbergt.
icon_let-op

Let op

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Basis en Uitgebreid.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag die vermeld staat op het polisblad. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.