Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

Bij overlijden € 25.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000,-.

 

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Wij bepalen de mate van invaliditeit tot twee jaar na het ongeval. Hebben wij de mate van invaliditeit na twee jaar nog niet bepaald? Of denken wij dat de mate van invaliditeit nog kan veranderen? Dan kunt u vast een voorschot krijgen op uw vergoeding. Dit voorschot trekken wij af van de vergoedingen die u uiteindelijk krijgt.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval keren wij het bedrag uit aan de wettelijke erfgenamen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het ongeval ontstond door o.a. een van de volgende oorzaken: • U pleegde een misdrijf. Of u hielp bij het plegen van een misdrijf. • Bij zelfmoord of een poging tot zelfmoord. • U bestuurde een motor of bromfiets. • U doet mee aan een snelheidswedstrijd of een recordrit.

Extra informatie

U of uw wettige erfgenamen ontvangen geen uitkering als u overlijdt of blijvend invalide raakt door gebruik van: • alcohol of; • geneesmiddelen of bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. En u dat niet kreeg voorgeschreven door een arts

Uitgebreide dekking

Niet van toepassing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor een uitkering gelden voorwaarden. De verzekering keert bijvoorbeeld niets uit als het ongeval bijvoorbeeld een gevolg is van een vechtpartij, gevaarlijke sport of uitoefening van een beroep.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.