Unigarant Woonpakket Plus, Opstalverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. Het gaat hierbij om onder andere schade veroorzaakt door brand, storm, neerslag, blikseminslag en overstroming.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Het huis waarin u woont en alles wat daaraan vast zit en bij hoort. Bijv. de garage, buitenlamp, het hekwerk, een vaste jauzzi of zwembad.
icon_glas

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. U kunt gebroken glas direct laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Daarvoor hoeft u eerst niet met ons contact op te nemen.
icon_tuin

Tuin

Het herstellen van uw tuin en planten is alleen verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door brand, het blussen van brand, storm, diefstal, een poging tot diefstal, een aanrijding of een aanvaring.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt meeverzekerd.

Extra informatie

Bij diefstal gelden eisen. Recreactiewoningen zijn niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is: Bouw-. montage- of constructiefouten. Schade door acherstallig onderhoud of slijtage, grondverzakking, inscecten. Er zijn meer situaties niet verzekerd.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Extra informatie

Graffiti aan de buitenzijde valt niet onder vandalisme. Schade door graffiti wordt niet vergoed.
icon_let-op

Let op

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit een openstaande kraan!
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Uw woning is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Wij garanderen, dat wij bij een verzekerde schadeoorzaak, de schade volledig vergoeden.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert ? Dan kunt u zelf ook een expert benoemen. Wij betalen de kosten mits deze redelijk zijn.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 200,-. Uw eigen risico is lager als u naar een reparateur gaat die wij hebben geselecteerd. Bij een eigen risico van € 100,- wordt dat € 0,-. Bij een eigen risico van € 200,- wordt dat € 100,-.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.