Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict. 

Extra informatie

Uw verzekering heeft u afgesloten bij Unigarant Verzekeringen en (een medewerker van) ARAG levert de juridische hulpverlening. Voor de module Verkeer krijgt u namens ARAG juridische hulp van ANWB Rechtsbijstand. 

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit vijf verschillende modules: Verkeer. Consument & Wonen. Arbeid & Inkomen. Persoon & Familie. Fiscaal & Vermogen.

Keuze: verkeer

U krijgt juridische hulp bij conflicten over: • schade of verwondingen die ontstaan zijn in het verkeer; • uw vakantie, bijvoorbeeld als u een reis heeft geboekt en een conflict heeft over het vervoer naar en van uw reisbestemming.

Keuze: letsel

U krijgt juridische hulp bij conflicten waarbij persoonlijk letsel is ontstaan in het verkeer. Ook de bestuurder en andere passagiers krijgen dan rechtsbijstand.

Keuze: wonen

U krijgt juridische hulp bij conflicten over uw woonhuis. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen, (ver)bouwen en gebruiken van uw woning. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn met een aannemer, buren, de gemeente of een andere overheid.

Extra informatie

De vakantiewoning is verzekerd als u die voor uzelf gebruikt of alleen tijdelijk verhuurt.

Keuze: werk en inkomen

We helpen u met conflicten over uw werk als werknemer of als vrijwilliger, uw recht op een uitkering en uw pensioen.

Keuze: aankopen

Bij deze dekking krijgt u juridische hulp bij conflicten: • over gekochte spullen of diensten. U bent consument en u koopt een artikel of dienst.

Extra informatie

U heeft een conflict met een financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar. Dat is alleen verzekerd als de financiële instelling een vergunning heeft van een toezichthouder.

Keuze: familie en relaties

Met deze dekking krijgt u hulp bij conflicten over: • een echtscheiding, door middel van mediation; • een conflict over gezondheid of als u letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld tijdens uw werk in loondienst of als ambtenaar. • ouderschap of personenrecht. • erfrecht, zoals een erfenis.

Extra informatie

Bij een echtscheiding (beëindigen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunt u alleen juridische hulp van een mediator krijgen. En alleen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan drie jaar geleden is gesloten. Ook moet u de modules Fiscaal & Vermogen en Persoon & Familie minimaal drie jaar verzekerd hebben.

Keuze: fiscaal en vermogen

Wij helpen u met conflicten over: vermogensbeheer, als de vermogensbeheerder een vergunning heeft van de AFM

Wachttijd

Er geldt geen wachttijd. U kunt geen gebruik maken van de verzekering als u bij het afsluiten kon verwachten dat u hulp nodig zou hebben.

Schade door een ander?

Heeft u schade door een ander? Als die persoon de schade niet kan betalen binnen 3 jaar dan betaalt ARAG u maximaal € 1.250,-. Er gelden ook voorwaarden per module. Lees die goed voor u een keuze maakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet. Bij conflicten die bestonden voordat u de verzekering afsloot. U had kunnen verwachten dat uw hulp van de verzekering nodig zou hebben toen u deze afsloot. Als u in een strafzaak betrokken bent en bewust de wet hebt overtreden.

Extra informatie

Als u zich niet houdt aan de polisvoorwaarden of u ARAG benadeelt, mag ARAG de hulp stopzetten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen wachttijd. U kunt geen gebruik maken van de verzekering als u bij het afsluiten kon verwachten dat u hulp nodig zou hebben.

Maximum kosten en drempel

De kosten van deskundigen in dienst van ARAG komen onbeperkt voor rekening van ARAG. Andere kosten die nodig zijn bij de juridische hulp in uw conflict zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,-. U krijgt geen juridische hulp als uw conflict over minder dan € 175,- gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Wanneer er geen regeling met de tegenpartij bereikt wordt en er geprocedeerd moet worden, dan heeft u vrije advocaatkeuze. U mag dan zelf een advocaat kiezen.

Extra informatie

Heeft u zelf een advocaat gekozen en u wilt tijdens behandeling van het conflict van advocaat veranderen? Dan vergoeden wij alleen de kosten van de eerste advocaat.

Waar ben ik gedekt?

Per module is bepaald waar u bent verzekerd. U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.