Unigarant Woonpakket Plus, Rechtsbijstandverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze rechtsbijstandverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Rechtsbijstand (DAS) bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Uw verzekering heeft u afgesloten bij Unigarant Verzekeringen en (een medewerker van) de DAS levert de juridische hulpverlening. Maar heeft u binnen Nederland een schade in het verkeer? Dan krijgt u rechtsbijstand van ANWB Rechtsbijstand MRT. Letselschade door een verkeersongeval in het buitenland wordt behandeld door DAS.
icon_waar-verzekerd-nl

Waar verzekerd?

Per module is bepaald waar u bent verzekerd. U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit vijf verschillende modules: Verkeer. Consument & Wonen. Arbeid & Inkomen. Persoon & Familie. Fiscaal & Vermogen.
icon_autoschade

Keuze: verkeer

U krijgt juridische hulp bij conflicten over: • schade of verwondingen die ontstaan zijn in het verkeer; • uw vakantie, bijvoorbeeld als u een reis heeft geboekt en een conflict heeft over het vervoer naar en van uw reisbestemming.
icon_letsel

Keuze: letsel

U krijgt juridische hulp bij conflicten waarbij persoonlijk letsel is ontstaan in het verkeer. Ook de bestuurder en andere passagiers krijgen dan rechtsbijstand.
icon_wonen

Keuze: wonen

U krijgt juridische hulp bij conflicten over uw woonhuis. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen, (ver)bouwen en gebruiken van je woning. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn met een aannemer, buren, de gemeente of een andere overheid.

Extra informatie

De vakantiewoning is verzekerd als u die voor uzelf gebruikt of alleen tijdelijk verhuurt.
icon_werk

Keuze: werk en inkomen

We helpen u met conflicten over uw werk als werknemer of als vrijwilliger, uw recht op een uitkering en uw pensioen.
icon_kopen

Keuze: aankopen

Bij deze dekking krijgt u juridische hulp bij conflicten: • over gekochte spullen of diensten. U bent consument en u koopt een artikel of dienst.

Extra informatie

U heeft een conflict met een financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar. Dat is alleen verzekerd als de financiële instelling een vergunning heeft van een toezichthouder.
icon_familie

Keuze: familie en relaties

Met deze dekking krijgt u hulp bij conflicten over: • een echtscheiding, door middel van mediation; • een conflict over gezondheid of als u letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld tijdens uw werk in loondienst of als ambtenaar. • ouderschap of personenrecht. • erfrecht, zoals een erfenis.

Extra informatie

Bij een echtscheiding (beëindigen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunt u alleen juridische hulp van een mediator krijgen. En alleen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan drie jaar geleden is gesloten. Ook moet u de modules Fiscaal & Vermogen en Persoon & Familie minimaal drie jaar verzekerd hebben.
icon_vermogen

Keuze: fiscaal en vermogen

Wij helpen u met conflicten over: vermogensbeheer, als de vermogensbeheerder een vergunning heeft van de AFM
icon_wanneer-niet

Wanneer geen juridische hulp?

Bij opzet. Bij conflicten die bestonden voordat u de verzekering afsloot. U had kunnen verwachten dat uw hulp van de verzekering nodig zou hebben toen u deze afsloot. Als u in een strafzaak betrokken bent en bewust de wet hebt overtreden.

Extra informatie

Als u zich niet houdt aan de polisvoorwaarden of u DAS benadeelt mag DAS de hulp stopzetten.
icon_rechtshulp

Vrije keuze rechtshulpverlener

Wanneer er geen regeling met de tegenpartij bereikt wordt en er geprocedeerd moet worden, dan heeft u vrije advocaatkeuze. U mag dan zelf een advocaat kiezen.

Extra informatie

Heeft u zelf een advocaat gekozen en u wilt tijdens behandeling van het conflict van advocaat veranderen? Dan vergoeden wij alleen de kosten van de eerste advocaat.
icon_let-op

Let op

Heeft u schade door een ander? Als die persoon de schade niet kan betalen binnen 3 jaar dan betaalt DAS u maximaal 1250 euro. Er gelden ook voorwaarden per module. Lees die goed voor u een keuze maakt.
icon_wachttijd

Wachttijd

Er geldt geen wachttijd. U kunt geen gebruik maken van de verzekering als u bij het afsluiten kon verwachten dat u hulp nodig zou hebben.
icon_maximum

Maximum kosten en drempel

De kosten van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. Andere kosten die nodig zijn bij de juridische hulp in uw conflict zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,-. U krijgt geen juridische hulp als uw conflict over minder dan € 175,- gaat.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.