Unigarant Zekerheid voor Inzittenden verzekering Wat is wel en niet gedekt door deze schadeverzekering inzittenden?

icon_wat-is-een

Wat is een schadeverzekering inzittenden?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto.
icon_voor-wie

Voor wie?

Inzittenden van de auto. Jij en gezinsleden die bij je wonen + uitwonende studerende kinderen (tot 27 jaar) zijn ook verzekerd als je meerijdt met een andere auto.
icon_letsel

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.
icon_schade-aan-spullen

Materiële schade

Schade aan bagage, kleding spullen in de auto van jou en andere inzittenden.
icon_overlijden

Overlijden

Na een ongeval: € 10.000,- per inzittende. Ook als jij en gezinsleden die bij je wonen + uitwonende studerende kinderen (tot 27 jaar) meerijden met een andere auto.
icon_invalide

Uitkering bij invaliditeit

De werkelijk geleden schade tot maximaal € 1.000.000,-. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit en de financiële gevolgen hiervan.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij vergoeden de schade aan spullen en personen bij een ongeval. Voorbeelden: Bij het in- of uitstappen. Bij het in- of uitladen. Bij het tanken van brandstof. Tijdens een (nood)reparatie onderweg. Als u hulp inroept of geeft en het ongeval gebeurt daar vlakbij.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Voorbeelden: Schade aan auto of gekoppelde aanhanger. Medische kosten die al door de zorgverzekering worden vergoed. Schade die is ontstaan door het niet dragen van veiligheidsriemen of daardoor erger is geworden.
icon_geld

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.
icon_autoschade

Schade aan auto

Schade aan uw auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.
icon_smartegeld

Smartengeld

Schade vanwege gederfde levensvreugde kan voor vergoeding in aanmerking komen.
icon_let-op

Let op

Voor het vergoeden van schade is een goed gebruik van de veiligheidsriem een eis.
icon_maximum

Maximale vergoeding

U krijgt maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Dat bedrag geldt voor alle personen samen. Is het totale schadebedrag meer dan € 1.000.000,-? Dan vergoeden wij de schade naar verhouding per persoon.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.