Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Met de allriskverzekering is ook vrijwel alle schade aan uw eigen auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss binnen 12 maanden na de aanschaf, ontvangt u de volledige aanschafwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een gunstige afschrijvingsregeling.

Extra informatie

Voor auto's met een cataloguswaarde boven € 50.000,- gelden aanvullende beveiligingseisen.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door een samenwerkende reparateur geldt een aantal voordelen voor u.

Extra informatie

Herstelt een samenwerkend bedrijf uw schade? Dan: - Heeft u geen eigen risico; - Krijgt u gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie; - Betalen wij de schade rechtstreeks aan de reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie vergoeden wij alleen als de reparatie is uitgevoerd door een samenwerkend bedrijf van ZLM. Ruitvervanging is bij elke reparateur verzekerd. Alleen geldt er een verschil in het eigen risico.

Extra informatie

Bij ruitvervanging is het eigen risico bij samenwerkende herstelbedrijven € 45,-. Bij andere reparateurs is dit € 135,-.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak in uw auto is verzekerd.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard verzekerd. U heeft recht op hulp bij het vervoer van uw auto naar een garage.

Extra informatie

Is uw auto binnen 2 dagen niet te herstellen, dan vervoeren wij uw auto naar Nederland.

Gratis verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit gratis op de veroorzaker.

Accessoires

Accessoires zijn tot maximaal € 2.500,- per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Als accessoires gestolen zijn, moet u ons de originele aankoopnota's laten zien. Boven € 2.500,- zijn accessoires alleen verzekerd als u deze aan ons heeft opgegeven en wij ze hebben meegenomen bij het bepalen van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Racen

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens een wedstrijd (zoals een straatrace). U bent ook niet verzekerd als u op een racecircuit rijdt. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI).

Eigen risico

€ 135,- bij schade aan uw eigen auto of een ruitvervanging. Bij herstel door een samenwerkend bedrijf geldt: geen eigen risico bij autoschade en bij een ruitvervanging eigen risico van € 45,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 70%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.