Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van familie of een goede vriend(in). Of als u en uw ex-partner niet meer samenwonen.

Werk

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Maar ook als uw koophuis wordt opgeleverd.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? Dan is dit verzekerd.

Extra informatie

Met een samengestelde reis bedoelen wij een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk van elkaar geboekt zijn, zoals een vliegticket en een hotel. Deze dekking geldt alleen als de verhuurder of reisorganisatie de kosten niet vergoedt en er niet voor vervanging kan worden gezorgd, zodat de reis niet kan worden gemaakt. In de voorwaarden leest u in welke situaties deze dekking geldt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld: als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet een reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit alleen verzekerd als u alleenreizend wordt.

Maximale vergoeding

Maximaal € 3.000,- per persoon en maximaal € 12.000,- per reisgezelschap.

Waar ben ik gedekt?

De annuleringsverzekering geldt voor boekingen in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.