Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor onvoorziene uitgaven tijdens de reis. U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Medische kosten, aanvullend op uw zorgverzekering.

Bagage

Bagage is verzekerd voor de dagwaarde tot maximaal € 3.000,- per persoon. Er geldt een minimaal bedrag van € 50,- per gebeurtenis. Geld en bankpassen kunt u apart bijverzekeren tot max € 500,-. Voor de vergoeding van uw bagage maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Sommige bagage is voor een maximaal bedrag verzekerd.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Schade of letsel tijdens wintersport of gevaarlijke sporten kunt u aanvullend verzekeren. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd, aanvullend op uw zorgverzekering.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Wat is niet verzekerd?

  • Fraude of schade door opzet is bijvoorbeeld niet verzekerd. U bent ook niet verzekerd voor schade die is ontstaan tijdens een zakenreis. 

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u niet verzekerd. Dit kunt u verzekeren via uw autoverzekering.

Negatief reisadvies

Geldt voor uw bestemming een aangepast reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (code oranje of rood)? Dan is schade door gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor het reisadvies niet verzekerd. Voor alle andere verzekerde gebeurtenissen is de verzekering volledig van kracht. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd voor kosten die voor de reis te voorzien waren.

Eigen risico

Voor beschadiging of verlies van mobiele elektronica, andere computerapparatuur, brillen en contactlenzen heeft u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

Europa zijn alle Europese landen inclusief de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.