Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden van uw auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. De minimale uitkering is € 15.000,-.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke medische kosten tot maximaal € 1.000.000,-.

Smartengeld

Wel verzekerd.

Speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op uw verzekering. U bent niet afhankelijk van de veroorzaker van de schade. Bij overlijden vergoeden wij de werkelijke kosten met een minimum van € 15.000,-

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen in de bagageruimte is niet verzekerd. Ook schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen is niet verzekerd. 

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Racen

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens een wedstrijd (zoals een straatrace). U bent ook niet verzekerd als u op een racecircuit rijdt. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Vergoeding zelfstandige

Verricht de verzekerde werkzaamheden als zelfstandige? En kunnen deze door bij het ongeval opgelopen letsel door de verzekerde niet uitgevoerd worden? Dan vergoeden wij deze schade door verlies van arbeidsvermogen maximaal een jaar. Ingangsdatum is de eerste dag na de ongevalsdatum.

Extra informatie

Met de schade door verlies van arbeidsvermogen verrekenen wij de uitkering die de verzekerde ontvangt uit hoofde van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.