Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van familie of een goede vriend(in). Of als u en uw ex-partner niet meer samenwonen.

Werk

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Maar ook als uw koophuis wordt opgeleverd.

Keuze: zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor de hele reis niet door kan gaan? Dan is dit verzekerd als dit op uw polisblad vermeld staat.

Extra informatie

Met een samengestelde reis bedoelen wij een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk van elkaar geboekt zijn, zoals een vliegticket en een hotel. Deze dekking geldt alleen als de verhuurder of reisorganisatie de kosten niet vergoedt en er niet voor vervanging kan worden gezorgd, zodat de reis niet kan worden gemaakt. In de voorwaarden leest u in welke situaties deze dekking geldt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld: als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet een reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit alleen verzekerd als u alleenreizend wordt.

Maximale vergoeding

U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u verzekerd wilt zijn. Meestal is dit de reissom. Het verzekerd bedrag staat op uw polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de datum waarop uw verzekering begint en eindigt. U hoeft de tijdelijke reisverzekering niet op te zeggen. U moet de verzekering voor aanvang van de reis afsluiten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.