Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De tijdelijke reisverzekering sluit u af voor de periode dat u op vakantie bent.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor onvoorziene uitgaven tijdens de reis. U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

U bent verzekerd voor medische kosten die niet door uw zorgverzekering vergoed worden.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000,- per persoon. Er geldt een minimaal schadebedrag van € 50,- per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot max € 500,-. Voor de vergoeding van uw bagage maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Met dagwaarde bedoelen wij de waarde van de beschadigde spullen vlak voordat de schade ontstond. Sommige spullen hebben een lager maximum bedrag.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Heeft u Wintersport/gevaarlijke sporten meeverzekerd? Dan is schade aan eigen of huurmateriaal verzekerd. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd, aanvullend op je zorgverzekering.

Extra informatie

De volledige lijst van gevaarlijke sporten staat op www.zlm.nl/gevaarlijkesporten

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Tijdelijke annuleringsverzekering.’

Wat is niet verzekerd?

  • Fraude of schade door opzet is bijvoorbeeld niet verzekerd. U bent ook niet verzekerd voor schade die is ontstaan tijdens een zakenreis.

Pech op reis

Pech met uw auto op reis is niet verzekerd.

Negatief reisadvies

Geldt voor uw bestemming een aangepast reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (code oranje of rood)? Dan is schade door gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor het reisadvies niet verzekerd. Voor alle andere verzekerde gebeurtenissen is de verzekering volledig van kracht. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Voor beschadiging of verlies van mobiele elektronica, andere computerapparatuur, brillen en contactlenzen heeft u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting. Onder Europa vallen alle Europese landen inclusief de landen aan de Middellandse Zee. In Rusland bieden wij dekking tot de Oeral.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de datum waarop uw verzekering begint en eindigt. U hoeft de tijdelijke reisverzekering niet op te zeggen. U moet de verzekering voor aanvang van de reis afsluiten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.