Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. Ook wordt de auto meegenomen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je auto krijg je de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je auto.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je meer informatie.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Er kan een afwijkend eigen risico gelden als je laat repareren bij een ander bedrijf dan staat vermeld op je polis of op de Groene Kaart.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit.

Extra informatie

Er kan een afwijkend eigen risico gelden als je laat repareren bij een ander bedrijf dan staat vermeld op je polis of op de Groene Kaart.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak).

Extra informatie

Hierbij kunnen extra beveiligingseisen voor je auto van toepassing zijn.

Keuze: Ongevallen voor inzittenden

Deze dekking keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde auto. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

Deze dekking vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze dekking krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Bij een strafzaak over opzettelijk handelen of gebruik van alcohol of bedwelmende middelen worden achteraf de kosten van rechtsbijstand vergoed als je wordt vrijgesproken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er wordt een eigen risico ingehouden per claim bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit.

Extra informatie

Als er op je polis of op je Groene Kaart een reparatiebedrijf staat vermeld dan kan er een afwijkend eigen risico gelden als je de schade laat repareren bij een ander bedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.