Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, blikseminslag, neerslag, storm, waterschade, inbraak, omvallen van bomen. Maar ook schade door aanrijding en het kapot stoten van een onderdeel van de woning.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten en saneringskosten.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is uw woonhuis en ook aangebouwde en niet aangebouwde bijgebouwen en ook terreinafscheidingen. Onder de dekking is ook meeverzekerd de laadpaal voor uw elektrische auto.

Extra informatie

Een terreinafscheiding gemaakt van planten valt niet onder de dekking van uw woonhuisverzekering. Opmerking: schutting wel dan? misschien iets specifieker neerzetten

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt eenvoudig vastgesteld aan de hand van een garantiemeter. Dit is een eenvoudige vragenlijst waardoor snel de verzekerde som wordt bepaald.

Extra informatie

Met het invullen van de garantiemeter heeft u garantie tegen onderverzekering. Ook als een eventuele schade boven de verzekerde som uitkomt.

Contra-expertise na schade

Bij sommige schaden schakelen wij een schade-expert in. U heeft in dat geval het recht om daarnaast een eigen expert in te schakelen. Wij vergoeden de redelijke kosten van deze expert ook.

Keuze: glas

Schade aan het glas in uw woning kunt u via de keuzedekking glas voordelig meeverzekeren. Als u kiest voor deze dekking is meeverzekerd al het glas dat dient tot het doorlaten van licht in deuren en ramen, maar ook het glas van zonnepanelen, lichtkoepels, douchewanden en erfafscheidingen.

Extra informatie

Voor speciaal glas zoals gebogen, gebrandschilderd, geetst, versierd glas en glas in lood vergoeden wij maximaal € 500,00.

Tuin

Schade aan uw tuin is niet in alle gevallen verzekerd. Wel verzekerd is schade als gevolg van brand, of schade die is ontstaan tijdens het blussen van een brand. Schade aan uw tuin door andere oorzaken is niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade die ontstaat tijdens verbouwing of leegstand is niet standaard verzekerd. De dekking aan uw woning is dan beperkt tot brandschade, ontploffing, bliksemschade en stormschade.

Keuze: Keuzedekking Verhuur

Verhuurt u uw woning of delen daarvan voor maximaal 17 weken per jaar? Dan kunt u via de Keuzedekking Verhuur op bepaalde voorwaarden toch uw woonhuis verzekeren.

Extra informatie

Kiest u voor de Keuzedekking verhuur, dan is uw woonhuis in die periode alleen verzekerd voor de basisdekking zoals deze in de voorwaarden zijn omschreven.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door: - aardbeving - vulkaanuitbarsting - overstroming - vochtdoorslag - onvoldoende onderhoud - constructiefouten - met opzet veroorzaakte schade - langzaam inwerkende schade - schade door ongedierte.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd. Behalve als er is ingebroken in uw woning en er daarna in de woning schade is ontstaan door vandalisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor het opsporen van een defect aan aan- en/of afvoerleidingen bieden wij geen dekking voor de kosten van graaf- en breekwerkzaamheden in de tuin.

Eigen risico

U heeft op uw woonhuisverzekering geen eigen risico, behalve voor schade door storm. In dat geval geldt er een eigen risico van € 375,00. Dit eigen risico geldt niet voor schade aan het glas als u de Keuzedekking glas heeft meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan u woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in u situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u, u premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Opmerking: De verzekering is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website]. Opmerking: bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch +31 30 2525460 of via www.raadhoven.nl