Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan het instrumentarium dat op een andere locatie is dan de eigen praktijk. Voorbeelden hiervan zijn de verloskoffer en de dokterstas.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade aan het instrumentarium als gevolg van alle plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen zoals diefstal, gewelddadige beroving, afpersing en verlies.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op de polis.

Bereddingskosten

Ook de kosten om dreigende schade te voorkomen of schade te beperken zijn verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag op de polis.

Expertisekosten

De kosten voor het vaststellen van de schade worden vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, overstroming of illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wil je precies weten wat er wel en niet verzekerd is, check de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op deze verzekering is geen eigen risico van toepassing. 

Waar ben ik gedekt?

Het verzekerde instrumentarium is verzekerd in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kun je ook via een automatische incasso laten afschrijven of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. Je kunt je verzekering opzeggen via jouw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt je op onze site: www.raadhoven.nl.