Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 50.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent 4 modules en start altijd met de module Verkeer.

Extra informatie

Te kiezen modules naast Verkeer zijn; - Consument & Wonen - Inkomen - Fiscaal & Vermogen. Een module kan pas meeverzekerd worden als ook de voorgaande module(s) is (zijn) verzekerd.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van module Consument & Wonen (voor overige letselgevallen).

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Onderdeel van module Inkomen.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die uw koopt. Zoals bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis (onderdeel van module Consument & Wonen).

Extra informatie

Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd (onderdeel van module Fiscaal & Vermogen).

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer. Ook mediation bij echtscheiding is in deze module opgenomen.

Extra informatie

Onderdeel van module Fiscaal & Vermogen. In deze module zijn ook conflicten over de advisering rondom vermogen verzekerd.

Speciaal kenmerk

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, onze juristen tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, worden de kosten niet vergoed. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 50.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op onze site: www.raadhoven.nl