Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf voor aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade die u aan anderen toebrengt met uw auto of aanhanger/caravan. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De hulpverlening is afhankelijk van het soort voorval. Wij verwijzen u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden omtrent de regeling bij hulpverlening.

Extra informatie

Neem voor hulpverlening altijd eerst contact op met de hulpverlener zoals vermeld op uw groene kaart.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de aanschafwaarde wanneer de auto jonger is dan 12 maanden. Na 12 maanden geldt er afschrijving. Wij verwijzen u naar de van toepassing zijnde voorwaarden voor deze afschrijvingsregeling.

Extra informatie

Afhankelijk van de te verzekeren cataloguswaarde kan er een alarm worden geëist om diefstal te voorkomen.

Reparatie

Bij alle schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Wanneer u kiest voor een herstelbedrijf welke aangesloten is bij de herstelketen zoals vermeld op uw groene kaart, dan krijgt u een korting op het van toepassing zijnde eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten hersteller.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Afhankelijk van uw auto kunnen er eisen gelden met betrekking tot diefstalbeveiliging. Deze eisen staan, indien van toepassing, vermeld op uw polis.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij het rijden zonder geldig rijbewijs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen.

Alcohol

Er is geen dekking voor schade wanneer u als bestuurder van de verzekerde auto op het moment van het ongeval zodanig onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of drugs bent dat u niet meer in staat wordt geacht de auto behoorlijk te besturen.

Betaald vervoer

Er is geen dekking wanneer er sprake is van betaald personenvervoer.

Geen geldig rijbewijs

Als de verzekerde die het motorrijtuig bestuurt niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs is er geen dekking onder deze verzekering.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet wanneer er sprake is van een verlopen rijbewijs en deze onopzettelijk niet is vernieuwd of wanneer de bestuurder minder dan 3 maanden is geslaagd voor het rij-examen maar het rijbewijs nog is uitgereikt

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft standaard 1 jaar nieuwwaarderegeling wanneer u een nieuwe auto koopt. Vanaf de 13e maand geldt er een afschrijvingsregeling. Deze regeling is afhankelijk van een aantal factoren. Wij verwijzen u naar de van toepassing zijnde voorwaarden voor deze afschrijvingsregeling.

Eigen risico

Het eigen risico voor een WA of Volledig Casco schade staat altijd op uw polisblad vermeld. In de voorwaarden kunt u teruglezen welke korting u krijgt op het eigen risico, wanneer u bij schade gebruik maakt van een aangesloten repateur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Extra informatie

Voor de kortings-/toeslagtabel verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.