Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf voor aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De hulpverlening is afhankelijk van het soort voorval. Wij verwijzen u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden omtrent de regeling bij hulpverlening

Extra informatie

Neem voor hulpverlening altijd eerst contact op met de hulpverlener zoals vermeld op uw groene kaart.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 12 maanden na afgifte van het kenteken ontstaat. Indien de schade na deze 12 maanden ontstaat geldt er een afschrijvingsregeling.

Extra informatie

De nieuwwaarderegeling geldt voor voertuigen tot € 45.000,-. Voor de volledige afschrijvingsregeling verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

U krijgt korting op uw eigen risico wanneer u gebruik maakt van een aangesloten herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie of vervanging via een aangesloten garage. Bij reparatie van de ruit geldt er geen eigen risico. Indien u de ruit laat vervangen door een aangesloten reparateur geldt er korting op het eigen risico.

Extra informatie

Laat u de ruit vervangen door een niet aangesloten reparateur? Dan geldt het eigen risico die op uw polisblad vermeld staat.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. 

Extra informatie

U kunt uw spullen, bijvoorbeeld uw gereedschappen, verzekeren via een "eigen vervoer verzekering".

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade als gevolg van misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. 

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw eigen auto is bij schade niet verzekerd. Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkt Casco, dan kunt u uw bestelauto WA + Volledig Casco verzekeren.

Extra informatie

Daarnaast kunt u als aanvullende dekkingen nog kiezen uit een Schadeverzekering inzittenden, Ongevallen inzittenden of rechtsbijstandsverzekering.

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor beperkt casco schade is € 135,00.

Extra informatie

In sommige situaties is er sprake van een afwijkend eigen risico. Zoals bijvoorbeeld het eigen risico bij ruitschade is € 68,00 mits de ruit wordt vervangen door een geselecteerd herstelbedrijf. Bij vervanging door een ander bedrijf geldt het normale eigen risico.

Alarm

Afhankelijk van het soort voertuig en de cataloguswaarde kan er een alarminstallatie worden vereist. Dit zal ten tijde van het sluiten van de verzekering met u worden besproken. De eisen omtrent het alarm staan ook uw polis vermeld middels een clausule.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag

Extra informatie

Voor de kortings-/toeslagtabel verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.