Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar de dichtsbijzijnde hersteller, of vervoer naar huis wanneer de caravan niet op eigen kracht naar Nederland teruggebracht kan worden.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijgt u de nieuwwaarde, verminderd met de restanten, als de schade binnen 5 jaar ontstaat en de caravan verloren is gegaan. Indien er schade ontstaat aan een caravan ouder dan 4 jaar, vindt er afschrijving plaats op de nieuwwaarde. In geval van beschadiging krijgt u de herstelkosten vergoed.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. 

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Als de reparatiekosten hoger zijn dan € 250,00 dient u contact met ons op te nemen in verband met het mogelijk inschakelen van een schade-expert.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. En of de caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne kunt u meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Pechhulp met de caravan in Nederland is niet verzekerd.

Slecht onderhoud

Schade als gevolg van slecht of achterstallig onderhoud is niet verzekerd.

Verhuur

Verhuur van de caravan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

€ 45,- per gebeurtenis bij schade aan de caravan. 

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling als u een huurcontract hebt. 

Diefstalpreventie

Er kunnen eisen worden gesteld aan de beveiliging van uw caravan. Deze eisen zijn afhankelijk van onder andere merk en type en de waarde van de caravan. 

Extra informatie

Neem contact op met uw makelaar Raetsheren van Orden B.V. om de eisen voor uw caravan op te vragen.

Waar ben ik gedekt?

Een toercaravan of vouwwagen is verzekerd: Het hele jaar door in Nederland, België en Luxemburg. Zes maanden per jaar aaneengesloten in alle andere landen van de groene kaart.

Extra informatie

Een stacaravan is alleen verzekerd in Nederland, België en 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.