Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal 3 jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 1 jaar ontstaat. In het tweede jaar krijgt u 80% en het derde jaar 60% van de waarde. Na 3 jaar krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd.

Schade aan je fiets

Alle schade aan uw (elektriche) fiets is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Onvoldoende onderhoud

Schade door onvoldoende onderhoud is niet gedekt.

Verhuur

Schade veroorzaakt tijdens verhuur is niet gedekt.

Niet gebruik

Schade als gevolg van het normale gebruik (lichte oppervlaktebeschadiging) is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt 15% van het schadebedrag. In geval van diefstal in de stedelijke (inclusief randgemeenten) van Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad geldt er een eigen risico van 25% van het schadebedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.