Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of diefstal en noodreparaties.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U heeft een verminderd eigen risico als uw oldtimer wordt gepareerd door een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Schadegarant.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeratie. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Allriskverzekering.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. U heeft geen eigen risico als er sprake is van een ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant.

Extra informatie

Wanneer er sprake is van het vervangen van de autoruit, wordt het eigen risico verlaagd wanneer u de reparatie door een aangesloten reparateur laat doen.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw oldtimer.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Blijkt bij schade dat u meer kilometers per verzekeringsjaar rijdt dan op uw polisblad staat? Dan vergoeden wij het schadebedrag naar verhouding met de premie die u nu betaalt en de premie die u had moeten betalen als wij het juiste aantal kilometers hadden geweten.

Extra informatie

Ook passen wij het aantal kilometers en de premie op uw polisblad aan. Indien nodig met terugwerkende kracht. Komt u boven de 7.500 km per verzekeringsjaar? Dan zetten wij de verzekering om naar een gewone personenautoverzekering.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer is het eigen risico € 136,00 per claim. 

Extra informatie

Als u de schade laat repareren via Schadegarant, komt uw eigen risico te vervallen. Bij ruitvervanging via Glasgarant wordt er € 75,00 aan eigen risico in mindering gebracht.

Taxatie

Wanneer u kiest om uw oldtimer Beperkt of Volledig Casco te verzekeren, dient de oldtimer getaxeerd te worden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw oldtimerverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.