Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert éénmalig een bedrag uit als je overlijdt door een vliegongeval.

Extra informatie

Met een vliegongeval bedoelen wij o.a. het plotseling, onverwachts geheel verloren gaan of gedeeltelijk beschadigen van een vliegtuig. Een vermissing van 2 maanden of langer van het vliegtuig, zien wij ook als overlijden als gevolg van een vliegongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Keuze: overlijden

Bij het aanvragen van de AirCare verzekering bepaal jij wie een uitkering ontvangt als jij overlijdt door een vliegongeval. Je kunt kiezen voor een bedrag van € 100.000, € 200.000 of € 300.000.

Extra informatie

Geef je meerdere personen op als begunstigde, dan wordt de uitkering evenredig verdeeld en uitgekeerd.

Uitgebreide dekking

Overlijd je door een vliegongeval in het buitenland? Dan betalen wij ook de kosten om je lichaam naar Nederland te vervoeren. Wij betalen hiervoor maximaal € 5.000.

Vertraging of omboeking

Heeft je verzekerde vlucht vertraging? Dan geldt de verzekering nog tot 72 uur na de oorspronkelijke vertrektijd. Is je verzekerde vlucht omgeboekt door de luchtvaartmaatschappij? Dan ben je automatisch voor deze andere vlucht verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je ontvangt o.a. geen uitkering als je het vliegongeval overleeft, vliegt met een vliegmaatschappij die op de zwarte lijst staat, vliegt met een privéjet, of wanneer je aan boord overlijdt door een andere oorzaak dan een vliegongeval.

Extra informatie

Ook als het vliegongeval door jouw opzet, roekeloosheid of nalatigheid is veroorzaakt, keren wij niet uit.

Blijvende invaliditeit

Je ontvangt geen uitkering wanneer je blijvend invalide raakt door een vliegongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt alleen een AirCare verzekering afsluiten als je 18 jaar of ouder bent, in Nederland woont en vanuit daar ook de verzekering aanvraagt, en je passagier bent (dus geen crew).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt dien je onze vragen eerlijk te beantwoorden en de juiste gegevens te verstrekken. Als je een vliegongeval hebt gehad verwachten wij dat de begunstigde dit direct aan ons doorgeeft, meewerkt aan de schadeafhandeling en toestemming geeft of meewerkt om de doodsoorzaak vast te stellen.

Extra informatie

Wij verwachten ook dat de begunstigde je overlijden uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons doorgeeft. Houd je of houdt de begunstigde zich niet aan deze verplichtingen en zijn we daardoor benadeeld dan kan dit invloed hebben op de uiterking die wij bij je overlijden betalen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op je polis staat het bedrag aan premie vermeld. De premie voor deze verzekering moet je ineens via automatische incasso betalen. Je hebt hiervoor toestemming gegeven bij het afsluiten van de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De vluchten die verzekerd zijn, staan op je polis. Je bent verzekerd vanaf het aan boord gaan van het vliegtuig voor de verzekerde vlucht. De verzekering eindigt nadat je het vliegtuig hebt verlaten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering niet stoppen, omdat het een kortdurende verzekering is. Deze verzekering heeft daarom ook geen bedenktijd.