Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Contraverzekering keert bij overlijden een bedrag uit. De Contraverzekering is een speciale overlijdensrisicoverzekering die aansluit op de Reaal Zuivere Lijfrente. De Contraverzekering keert uit aan de begunstigden die je hebt gekozen.

Wat is verzekerd?

Het verzekerd bedrag van de Contraverzekering is maximaal 90% van de koopsom van de Reaal Zuivere Lijfrente. Dit verzekerd bedrag daalt jaarlijks met een vast bedrag. Bij overlijden van de langstlevende verzekerde keren wij het verzekerd bedrag in één keer uit.

Speciaal kenmerk

Een Contraverzekering kan alleen worden afgesloten tegen betaling van een koopsom.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt bij deze Contraverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je belasting moet betalen over de uitkering. Wil je hier advies over, dan kun je een onafhankelijk adviseur inschakelen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een aanvullend medisch onderzoek nodig.

Extra informatie

Of een aanvullend medisch onderzoek nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag boven € 500.000,- is altijd aanvullend medisch onderzoek nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

Een Contraverzekering kan alleen worden afgesloten tegen betaling van een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je hebt een Reaal Zuivere Lijfrente, die bepaalt wanneer de Contraverzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden van de langstlevende verzekerde (dan krijgen de begunstigden een uitkering) of op de einddatum (dan krijgen de begunstigden geen uitkering).

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de Contraverzekering niet wijzigen en niet afkopen.